Δείτε το φυλλάδιο με όλες τις προσφορές στα καταστήματα Olla’ Supermarket.
Οι προσφορές ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στο φυλλάδιο.